FAIR OF CHINESE PRODUCTS

China Homelife & China Machinex

China Homelife is the largest fair of Chinese producers in Europe.

On 06-08 listopada 2024 at Ptak Warsaw Expo, more than 500 exhibitors from sectors such as consumer electronics, textiles, textiles and leather, household appliances, lighting, home and garden, and hobby will present their products for the 11th time.

Along with the China Homelife fair, China Machinex is focused on the machinery industry. Exhibitors of this sector will present products from industries such as: electricity and new energy, machines, tools, textiles and work and protective clothing.

REGISTERGET A FREE TICKET

The organizer of the fair is the company Meorient, which has been developing and promoting Chinese business around the world for many years.

Fair participants have a special match making zone at their disposal – with the help of an interpreter, so that communication with Chinese suppliers is as simple as possible. A meeting with a perfectly selected exhibitor can be arranged before the fair. The Hosted Buyer program also works for the largest importers, with many exclusive benefits. However, business is not everything – interesting cultural events take place every year during the fair.

The fair is conducted in a hybrid form. Online meetings with Chinese company representatives will be organized at over 500 stands.

List of already confirmed China Homelife exhibitors

ZONE

The leading platform for Chinese manufacturers, combining more than 45,000 Chinese companies with over 3 million merchants around the world.

Only certified suppliers and producers that you meet at the fair are proven contractors, guaranteeing the quality of products offered and efficient delivery.

Electronics

MATERIAŁY BUDOWLANE

Building Materials

HOME EQUIPMENT

Home equipment

ODZIEŻ I TEKSTYLIA

Clothes and textiles

Lighting

UPOMINKI

Gifts

Furniture

ŻYWNOŚĆ

Food

EASIER AND EFFECTIVE

Thanks to the O2O platform combining the advantages of online and offline trading,
establishing cooperation with Chinese suppliers is much easier.

Importing becomes easier thanks to the O2O platform

  • learn about all China Home Life suppliers before the show
  • over 10000 of the best producers
  • easy access to the latest products
  • possibility of arranging private meetings with producers
  • access to special offers
  • direct contact with suppliers
  • access to over 1000 of the best offers
  • platform works 365 days a year

01
No Language Barrier
Talk to Chinese suppliers in your native language. We have a live translation system that works in over 100 languages.

02
You do not need additional applications
Easy to use, native panel, adapted to mobile devices. Works without having to download additional applications that clog the phone.

03
Manage Your Meetings
Organize meetings with one click. Book appointments with your chosen suppliers to make sure you talk to them during the fair.

04
Organize meetings with one click. Book appointments with your chosen suppliers to make sure you talk to them during the fair.

FOR VISITORS

The best producers and thousands of products

Fair participants have a special match making zone at their disposal – with the help of an interpreter, so that communication with Chinese suppliers is as simple as possible. A meeting with a perfectly chosen exhibitor can be arranged before the fair. The Hosted Buyer program also works for the largest importers, which offers many exclusive benefits. Business, however, is not everything – during the trade fair, interesting cultural events take place every year.

DEDYKOWANA ZABUDOWA TARGOWA

DESIGNED EXHIBITION STANDS

Zobacz katalog stoisk targowych i przygotuj się na udział w targach w sposób jeszcze bardziej efektywny. Dzięki temu katalogowi będziesz miał dostęp do gotowych projektów stoisk, które ułatwią Ci przygotowanie się do targów i zyskasz cenną oszczędność czasu i pieniędzy. Wybierając już gotowy projekt stoiska, będziesz mógł skupić się na innych ważnych aspektach przygotowań do targów, takich jak przygotowanie oferty, zorganizowanie transportu czy zaplanowanie działań marketingowych.

Check out the trade show booth catalog and prepare for your trade show participation in an even more efficient way. With this catalog, you will have access to ready-made booth designs that will make it easier for you to prepare for the trade show and gain valuable savings in time and money. By choosing an already ready-made booth design, you will be able to focus on other important aspects of preparing for the fair, such as preparing your offer, arranging transportation or planning your marketing activities.

ODBIERZ VOUCHER NA ZABUDOWĘ

RECEIVE A CONSTRUCTION VOUCHER

Z naszym kuponom masz pełną swobodę wyboru opcji, które najlepiej odpowiadają Twoim potrzebom. W ofercie znajdują się niestandardowe projekty stoisk, grafika i oznakowanie, podłogi i oświetlenie, meble, sprzęt AV i wiele innych. Wszystko, co musisz zrobić, to okaż nasz kupon przy zakupie i wartość zostanie uwzględniona na fakturze. Dzięki temu zaoszczędzisz pieniądze, a także zyskasz większą elastyczność i swobodę twórczą.

With our coupons, you have complete freedom to choose the options that best suit your needs. We offer custom booth designs, graphics and signage, flooring and lighting, furniture, AV equipment and much more. All you have to do is show our coupon at the time of purchase and the value will be included in your invoice. This will save you money and give you more flexibility and creative freedom.

 

O organizatorze
About the organizer

Ptak Warsaw Expo to przede wszystkim gwarancja doświadczenia. Już od blisko dekady organizujemy ponad 70 imprez rocznie na 143 000 m2 powierzchni wystawienniczej 18 nowoczesnych hal oraz 500 000 m2 powierzchni zewnętrznej. To pozycjonuje nas jako lidera branży targowej, dysponującego najbardziej innowacyjnym zapleczem organizacyjnym.
To jednak nie wszystko. Zdobyte doświadczenie i wysoka jakość aranżowanych wydarzeń przełożyła się na zbudowanie silnej sieci kontaktów biznesowych. Ta gwarantuje uczestnikom poszczególnych eventów dostęp do nowoczesnych rozwiązań - zarówno znanych na polskim rynku, jak i podbijających branże na polu międzynarodowym. To sprawia, że imprezy Ptak Warsaw Expo otwierają odwiedzających na nowe możliwości biznesowe. Dowodem zdobytego zaufania są rekordowe liczby - 1 000 000 odwiedzających i 10 000 wystawców.
Największą siłą Ptak Warsaw Expo jest jednak nasz zespół. To doświadczona grupa pełnych pasji ludzi, która za cel stawia sobie wyjście naprzeciw oczekiwaniom odwiedzających i wystawców. Elastyczne podejście, umiejętność znalezienia odpowiedzi na zmieniające się okoliczności i otwartość na potrzeby uczestników wydarzeń - te cechy sprawiają, że nasze eventy docenia się ze względu na profesjonalną obsługę.
Te wszystkie czynniki składają się na to, że Ptak Warsaw Expo stało się europejską stolicą targów, organizującą niezapomniane imprezy branżowe i komercyjne. Zachęcamy do kontaktu już dziś, aby dowiedzieć się jak konkretnie możemy pomóc osiągnąć twoje cele i sprawić, że firma otworzy się na nowe możliwości biznesowe.

Ptak Warsaw Expo is first and foremost a guarantee of experience. For nearly a decade now, we have been organizing more than 70 events a year on 143,000 sqm of exhibition space of 18 modern halls and 500,000 sqm of outdoor space. This positions us as a leader in the trade fair industry with the most innovative organizational facilities.
However, that's not all. The experience we have gained and the high quality of the events we arrange have translated into building a strong network of business contacts. This guarantees the participants of individual events access to modern solutions - both those known on the Polish market and those conquering the industry on the international field. This makes Ptak Warsaw Expo events open visitors to new business opportunities. Proof of the trust gained is the record numbers - 1,000,000 visitors and 10,000 exhibitors.
However, the greatest strength of Ptak Warsaw Expo is our team. It is an experienced group of passionate people who aim to meet the expectations of visitors and exhibitors. Flexible approach, ability to find answers to changing circumstances and openness to the needs of event participants - these qualities make our events appreciated for their professional service.
All these factors contribute to the fact that Ptak Warsaw Expo has become the European capital of trade fairs, organizing unforgettable industry and commercial events. We encourage you to contact us today to find out how specifically we can help you achieve your goals and make your company open to new business opportunities.

 

Organized by

Honorary patronage

Strategic partner