III Kongres Gospodarczy Europy Centralnej i Wschodniej

VIII edycji targów China Homelife Show i China Machinex towarzyszy Kongres Gospodarczy Europy Centralnej i Wschodniej, który jest okazją do nawiązania współpracy gospodarczej pomiędzy Polską, Chinami oraz krajami Europy Centralnej i Wschodniej.

Celem Kongresu jest:

  • działanie na rzecz współpracy samorządu terytorialnego i samorządu gospodarczego,
  • dostęp do najnowszych osiągnięć w nauce służących gospodarce,
  • lobbing na rzecz rozwoju wymiany gospodarczej przedsiębiorców z Europy Centralnej i Wschodniej, wraz z wszelkimi ułatwieniami związanymi z eksportem i importem,
  • tworzenie miejsc pracy na rynku krajowym i outsourcing zagraniczny,
  • stworzenie płaszczyzny dla szerokiej współpracy podmiotów gospodarczych Europy Centralnej i Wschodniej z innymi regionami świata,
  • zwiększenie i pogłębienie współpracy samorządu gospodarczego z samorządem terytorialnym i administracją państwową,
  • propagowanie i dbałość o wysokie standardy działalności gospodarczej, norm etycznych w biznesie oraz upowszechnianie zasad społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców,
  • wsparcie dla promocji i eksportu produktów, usług i kapitału przedsiębiorców zorganizowanych w samorządzie gospodarczym, w tym przez współpracę z izbami bilateralnymi i multilateralnymi.

Zarejestruj się

Po rejestracji na targi wyślemy Państwu zaproszenie z unikalnym kodem QR umożliwiającym bezpłatne i szybkie wejście na targi. Zarejestruj się już dzisiaj i uniknij kolejek.