Zapraszamy do udziału w największych targach chińskich producentów w Europie – China Machinex. Udział  jest bezpłatny po wcześniejszej rejestracji. Na podany email zostanie przesłany unikalny kod QR umożliwiający wejście na targi w dniach 20.05.2020 – 22.05.2020 na terenie Ptak Warsaw Expo. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w targach China Homelife.

Klauzula informacyjna

Informujemy, że w zależności od udzielonych zgód administratorem lub administratorami Pani/Pana danych osobowych jest spółka PTAK WARSAW EXPO sp. z o.o. z siedzibą w Nadarzynie (05-830), Al. Katowicka 62, KRS 0000671001 lub Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc. z siedzibą w Chinach, 9F, Building 3, High-Tech Enterprise Incubator, 452#, No. 6 Avenue, Xiasha Economic and Technological Development Zone, Hangzhou, Zhejiang. Podanie danych osobowych i udzielenie zgody jest dobrowolne, przy czym jest konieczne w celu wzięcia udziału w Targach (w pozostałych ww. celach jest dobrowolne i niekonieczne). Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach wskazanych w treści wyrażonych zgód, w oparciu o treść art. 6 ust. 1 pkt a, pkt c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z prze­twarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) i zgodnie z jego postanowieniami.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Pani/a dane będą przekazywane do Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc. z siedzibą w Chinach, 9F, Building 3, High-Tech Enterprise Incubator, 452#, No. 6 Avenue, Xiasha Economic and Technological Development Zone, Hangzhou, Zhejiang na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a i b Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobo­wych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i przetwarzane w państwach trzecich, na podstawie zawartej z odbiorcą danych umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Przekazanie odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez osobę, której dane dotyczą ale jest również niezbędne do wykonania umowy. Ma Pani/Pan prawo do uzyskania kopii umowy, na podstawie której dochodzi do przekazania Pana/i danych osobowych do państwa trzeciego.

Miejscem udostępnienia danych osobowych, osób których dane dotyczą jest siedziba PTAK WARSAW EXPO sp. z o.o. – Al. Katowicka 62, 05-830 Nadarzyn. Przedstawicielem Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc. z siedzibą w Chinach, 9F, Building 3, High-Tech Enterprise Incubator, 452#, No. 6 Avenue, Xiasha Economic and Technological Development Zone, Hangzhou, Zhejiang na terenie Unii Europejskiej jest PTAK WARSAW EXPO sp. z o.o. z siedzibą w Nadarzynie (05-830) przy Al. Katowickiej 62.

W zakresie przetwarzania danych przez PTAK WARSAW EXPO sp. z o.o. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Pana/ią zgody na ich przetwarzanie. Pani/Pana dane osobowe spółka PTAK WARSAW EXPO sp. z o.o. z siedzibą w Nadarzynie może przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres przewidziany w przepisach prawa. W przypadku chęci skorzystania przez Pana/ią z przysługujących praw, zaistnienia wątpliwości lub jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez spółkę PTAK WARSAW EXPO sp. z o.o. z siedzibą w Nadarzynie, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: rodo@warsawexpo.eu